sobota, 13 luty 2021 10:20

Instalacja fotowoltaiczna: cena za prąd. Czy się opłaca?

fotowoltaika fotowoltaika

Instalacje fotowoltaiczne stanowią prężnie rozwijającą się część OZE w Polsce. Po rozwiązania te sięgają zarówno prywatni inwestorzy, jak i wielu przedsiębiorców.

Trudno się dziwić, oprócz niepodważalnych korzyści ekologicznych, za takim wariantem zasilania domu oraz firmy stoją także solidne oszczędności finansowe. Dziś wraz z serwisem Brewa.pl spróbujemy pokazać, kiedy się zwraca fotowoltaika oraz jak kształtują się rachunki za prąd.

Podane w artykule rachunki za prąd pochodzą z dobrowolnych publikacji klientów Brewa.pl, którzy postanowili podzielić się z niezdecydowanymi inwestorami swoimi doświadczeniami na temat inwestycji w fotowoltaikę. Skany faktur dostępne są na stronie producenta.

Instalacja fotowoltaiczna dla domu – jak kształtują się rachunki za prąd?

Nietrudno zgadnąć, że systemy fotowoltaiczne mocno zaniżają rachunki za energię dla domu. Ale o ile rzeczywiście? Jak się okazuje, po zamontowaniu paneli fotowoltaicznych na dachu domu faktury zmniejszyły się nawet do 90%. Tak skrajnie wysokie oszczędności są zasługą perfekcyjnie dopasowanego do potrzeb gospodarstwa domowego systemu fotowoltaicznego. Dobrze wyposażony w fotowoltaikę dom potrafi generować dokładnie tyle energii ile potrzebuje, bez konieczności dobierania zasilania od dostawców prądu. To zielona, czyli ekologiczna energia, powstała wskutek zamiany energii słonecznej na energię elektryczną, nie powstają tutaj produkty spalania, generujące tak uciążliwy do życia w Polsce smog.

 Instalacja fotowoltaiczna cena za prąd

Fot. Instalacja fotowoltaiczna cena za prąd (www.brewa.pl)

Skupmy się jednak na konkretnych przypadkach. Jedno z gospodarstw domowych, które wykorzystało systemy fotowoltaiczne, płaciło za prąd średnio ponad 300 zł miesięcznie – to zużycie czteroosobowej rodziny. Właśnie przez duże rachunki gospodarstwo to zdecydowało się poszukać oszczędności – skorzystano z programu Słoneczny Dom (więcej o finansowaniu na Brewa.pl) i szybko sfinansowano projekt. Fotowoltaika zdała egzamin. Na rachunkach wystawianych przez firmę Energa widzimy dwumiesięczne rozliczenie nadesłane przez klienta, które wynosi zaledwie 36,06 zł. A zatem fotowoltaika dla domu pozwoliła skrajnie zminimalizować ceny prądu do kwoty zaledwie 0,08 zł za kWh. Od inwestora uzyskaliśmy także informację, że za okres pracy system fotowoltaiczny wyprodukował nadwyżkę energii wynoszącą 6 kWh, którą gospodarstwo domowe może wykorzystać w przyszłości.

Instalacja fotowoltaiczna wykonana przez Brewa.pl

Fot. Instalacja fotowoltaiczna wykonana przez Brewa.pl

Instalacja fotowoltaiczna cena – kiedy się zwraca?

Wpływa na to wiele zmiennych, między innymi wielkość instalacji fotowoltaicznej dla domu, jej koszt inwestycyjny, sposób finansowania, dotychczasowe rachunki za energię elektryczną itd. Dobra firma powinna przygotować dla nas nie tylko projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej, ale także szacunkowe wyliczenia, jak fotowoltaika wpłynie na rachunki za prąd oraz kiedy potencjalnie się zwróci. Wielu dystrybutorów tej technologii podaje średni czas zwrotu inwestycji na 6 – 8 lat.


Aby rzeczowo porozmawiać o tym, jakie ceny instalacji fotowoltaicznych będą dla nas obowiązywać, jaki będzie całkowity koszt inwestycji oraz kiedy się zwraca fotowoltaika dla domu, warto skontaktować się bezpośrednio z jedną z doświadczonych na polskim rynku firm, jak np. Brewa z Kalisza (Brewa.pl). Na początku wystarczy pokazać faktury za prąd z minionego roku, bo to one są podstawą do wstępnych wyliczeń wielkości instalacji (ile paneli fotowoltaicznych potrzeba dla mojego domu).