sobota, 13 kwiecień 2024 10:01

Polacy w poszukiwaniu miłości – żenią się z Ukrainkami

ukrainka wyjdzie za polaka ukrainka wyjdzie za polaka pixabay

Małżeństwa między Polakami a Ukrainkami są coraz bardziej popularne. Często łączą one pary, które odnalazły drugą połówkę podczas podróży lub dzięki portalom randkowym. Ich związki wymagają pokonania pewnych barier językowych i kulturowych, lecz dla wielu oznaczają także szansę poznania nowej kultury oraz bliskości z osobą o odmiennych korzeniach. W artykule przedstawiam najważniejsze czynniki, które decydują o sukcesie tego typu związków oraz rady doświadczonych par polsko-ukraińskich.

1. Przyczyny zainteresowania Polaków Ukrainkami

Istnieją konkretne powody, dla których polscy mężczyźni czują się przyciągani do ukraińskich kobiet. Ukraina i Polska sąsiadują ze sobą od wieków i łączą je głębokie kulturowe powiązania. Wielu Polaków dostrzega w Ukrainkach tradycyjne wartości, takie jak silne związki rodzinne, troskę o dzieci i starszych oraz gotowość do spełniania ról domowych. Niektórzy też idealizują pewne pojęcia słowiańskiej kobiecości, które kojarzą im się z Ukrainkami. Poza urodą, ci mężczyźni postrzegają Ukrainki jako pracowite, uczciwe i lojalne partnerki życiowe.

2. Formalności prawne związane z zawieraniem małżeństwa na Ukrainie

Aby polski obywatel mógł poślubić obywatelkę Ukrainy na Ukrainie, zwyczajowo mówi się, że ukrainka wyjdzie za polaka. Jednak formalnie musi on dopełnić kilku wymogów prawnych. Oboje partnerzy muszą posiadać dokumenty potwierdzające swój stan wolny oraz paszporty. Należy złożyć podanie o zawarcie małżeństwa wraz z wymaganymi dokumentami w urzędzie stanu cywilnego, gdzie mieszka przyszła małżonka. Po złożeniu papierów następuje miesięczny okres oczekiwania na wydanie zgody na ślub.

3. Różnice kulturowe w relacjach

Chociaż Polska i Ukraina łączą więzy historyczne, istnieją różnice kulturowe, z którymi muszą sobie radzić pary polsko-ukraińskie. Kluczowa jest kwestia tradycyjnych ról płciowych w związkach, które wciąż silniej utrzymują się na Ukrainie. Ukrainiane kobiety są tam często wychowywane z myślą, że rodzina i posłuszeństwo mężowi powinny być dla nich priorytetem. Często od najmłodszych lat przygotowuje się je do pełnienia ról związanych z prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci. W Polsce natomiast promowane są bardziej równouprawnione poglądy, zgodnie z którymi kobieta i mężczyzna powinni w równym stopniu angażować się w pracę zarobkową i obowiązki domowe. Ważne jest zrozumienie tych różnic w postrzeganiu ról płciowych oraz okazanie szacunku dla tradycji i wychowania drugiej osoby. Tylko dialog i gotowość na kompromis pozwolą na gładkie funkcjonowanie związku pomimo tego rodzaju różnic.

4. Język i porozumiewanie się

Barierą, z jaką często borykają się pary polsko-ukraińskie, jest język. Partnerzy pochodzący z różnych krajów często nie znają języka drugiej osoby. To może utrudniać swobodną komunikację i prowadzić do nieporozumień. Aby lepiej zrozumieć drugą osobę i jej kulturę, warto systematycznie uczyć się języka ukraińskiego. Pozwoli to bezproblemowo porozumiewać się podczas codziennych czynności, poznawać zwyczaje i tradycje Ukrainy bez tłumacza. Dobrą znajomość języka partnera doceniają też członkowie obu rodzin - może to ułatwić nawiązanie relacji podczas spotkań rodzinnych. Nauka języka partnera będzie też pomocna w przypadku ewentualnego wyjazdu jednej ze stron do kraju drugiej osoby. Pomoże to lepiej zaaklimatyzować się w nowym środowisku..

5. Adaptacja w nowym kraju

Często po ślubie jedna ze stron decyduje się przeprowadzić do kraju partnera. Adaptacja w nowym środowisku wiąże się z licznymi wyzwaniami. Niezbędne jest załatwienie szeregu formalności - uzyskanie stosownych zezwoleń i dokumentów, założenie kont bankowych, ubezpieczenia zdrowotnego itp. Konieczne też często jest nauka lub zmiana dotychczas wykonywanego zawodu ze względu na inną strukturę rynku pracy. Ważne jest więc znalezienie nowego źródła utrzymania. Dodatkowo osoba przeprowadzająca się musi przystosować się do funkcjonowania w obcym otoczeniu kulturowym i językowym. Istotne jest także poznanie nowych realiów społecznych i systemu wartości panującego w kraju. Bezcennym wsparciem w procesie adaptacji jest pomoc drugiej osoby, która może zadbać o pierwsze kontakty towarzyskie czy pomóc w załatwianiu spraw urzędowych.

6. Rady od doświadczonych par polsko-ukraińskich

Doświadczone małżeństwa polsko-ukraińskie polecają nieustannie dbać o dobrą komunikację w związku. Ważne jest szczere i cierplwe wysłuchiwanie się nawzajem, okazywanie szacunku oraz otwartość na perspektywę drugiej osoby - nawet jeśli nie zgadzamy się ze wszystkimi jej poglądami. Istotne jest też szanowanie różnic kulturowych i tradycji pochodzenia partnera - nie narzucanie swoich preferencji. Doświadczone pary zalecają także wspólne poznawanie zwyczajów, tańców i potraw z obu kuchni. Dzięki temu partnerzy lepiej się zintegrowali i zapoznali się z historia drugiej osoby. Ważne są również wspólne hobby takie jak gotowanie, podróże czy sport, które wzmacniają więź i dostarczają wspólnych pozytywnych przeżyć. Te właśnie czynniki pomagają w przezwyciężaniu ewentualnych trudności.

7. Wspólne zainteresowania jako klucz do silnej więzi

Podróże, wspólne gotowanie czy różne hobby to doskonałe sposoby na pogłębianie relacji w związkach polsko-ukraińskich. Dzięki wspólnym aktywnościom partnerzy mają okazję nie tylko lepiej się poznać, ale też zapoznać z kulturą drugiej osoby.

Podróże pozwalają zwiedzać nowe miejsca, odkrywać unikalne obszary Polski i Ukrainy, poznawać lokalną gastronomię czy folklor. Dają wiele pozytywnych wrażeń, które zacieśniają więź.

Przygotowywanie tradycyjnych potraw z obojga kuchni integruje parę, ucząc szacunku dla odmiennych zwyczajów kulinarnych. Dzięki wspólnemu gotowaniu można poznać sekrety domowych przepisów drugiej osoby.

Różnorodne hobby, takie jak sport, muzyka czy fotografia, umożliwiają wspólną realizację pasji i odkrywanie nowych zainteresowań. Są źródłem wspólnej zabawy i wsparcia, a zarazem ułatwiają integrację.

Małżeństwa polsko-ukraińskie wymagają poznania, szacunku i kompromisów. Dzięki nim partnerzy i ich dzieci zyskują cenną wiedzę o innych kulturach. Ważne jest wzajemne wsparcie i otwartość.