środa, 23 grudzień 2020 16:00

Czym jest sprawiedliwy handel?

sprawiedliwy handel w KOKOworld sprawiedliwy handel w KOKOworld Źródło: pexels.com Licencja: https://www.pexels.com/photo-license/

Pojęcie fair trade czyli sprawiedliwy handel co jakiś czas przewija się w wielu markach w kontekście wartości produktów i zrównoważonego dbania o równy rozwój globalnego rynku. Branża odzieżowa chętnie korzysta z tego sformułowania w swoich reklamach. Jak to się odnosi do rzeczywistości? Można to sprawdzić.

 

Definicja sprawiedliwego handlu

Fair trade a działania marek

Jak sprawdzić czy marki są fair trade

Dlaczego sprawiedliwy handel jest ważny

Definicja sprawiedliwego handlu

Sprawiedliwy Handel są to działania oparte na dialogu i partnerstwie handlowym. Jego celem jest dążenie do większej równości, przejrzystości i szacunku w handlu międzynarodowym. Istotną kwestią jest tutaj zrównoważony rozwój, dzięki, któremu kontrahenci otrzymują lepsze warunki handlowe, a prawa producentów i pracowników najemnych, zwłaszcza w krajach Południa, są chronione i przestrzegane. Na polskim rynku jednym z przykładów działania jest sprawiedliwy handel w KOKOworld. Marka ta przykłada szczególną wagę do pochodzenia materiałów i do uczciwych cen za pracę producentów.

Fair trade a działania marek

Podstawowe zasady sprawiedliwego handlu to przede wszystkim uczciwa zapłata za produkty. Drugą kwestią są właściwe warunki socjalne i sprawiedliwe płace. Relacje handlowe między markami, a producentami są prowadzone w sposób przejrzysty i uczciwy oraz z szacunkiem dla kontrahentów, którzy są traktowani jako część projektu, a nie jako anonimowe ręce do pracy.

Jak sprawdzić czy marki są fair trade

Dosyć łatwo można sprawdzić czy dana marka jest fair trade, czy tylko używa przesłanek ruchu do promocji sprzedaży. Firmy działające z zasadami sprawiedliwego handlu otrzymują odpowiednie certyfikaty autentyczności i działają pod logo organizacji Fair Trade, na której stronie można sprawdzić czy marka rzeczywiście działa w sposób etyczny. To, że firma stosuje się do zasad sprawiedliwego handlu widać też w cenach produktu i w ich opisach, często wymieniani są konkretni producenci bawełny czy szwalnie.

Dlaczego sprawiedliwy handel jest ważny

Sprawiedliwy  handel ma na celu kilka kwestii. Ważne jest przede wszystkim wspieranie organizacji producentów i wzmocnienie ich struktur, płacenie lepszych, faktycznych cen za produkty i ich produkcję, zapewnienie przyjaznych stosunków handlowych opartych na dialogu. Marginalizowane grup producentów zostają wspieranie- zwłaszcza te skupiające rozwój kobiet i dbające o dziedzictwo ludności rdzennej. Istotną kwestią jest także ochrona praw dzieci i zapobieganie eksploatowaniu ich w ciężkim procesie produkcyjnym.