piątek, 22 maj 2020 12:40

Pomaganie dzieciom o szczególnych potrzebach zdrowotnych

Rehabilitacja dzieci Rehabilitacja dzieci

Porady dla rodziców, którzy mają dzieci o specjalnych potrzebach, a które idą do szkoły lub wracają z rehabilitacji po dłuższej nieobecności.

 

Poznaj nauczyciela swojego dziecka

Ważne jest, aby rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami korzystali z okazji spotkania z nauczycielem. Pomóż nauczycielowi dziecka poznać twojego syna lub córkę, w tym jego upodobania, niechęci, mocne strony, potrzeby edukacyjne i cele. Poznając nauczyciela dziecka, zapytaj, czy używa aplikacji do komunikowania się z rodzicami na temat problemów związanych z zachowaniem ucznia, problemów z wydajnością i osiągnięć.

Utwórz stronę „Poznaj mnie”

Jednym ze sposobów, w jaki rodzice dzieci o specjalnych potrzebach mogą upewnić się, że nauczyciel ich dziecka rozumie ich potrzeby edukacyjne i zdolności uczenia się, jest utworzenie strony „Poznaj mnie”. Może to być zwykły artykuł lub książka ze zdjęciami na temat Twojego dziecka, wskazującymi jego upodobania, zainteresowania, rzeczy, których nie lubią, sposób komunikowania się, ich potrzeby sensoryczne i obawy dotyczące zachowania. Zaoferuj, aby książka Twojego dziecka została udostępniona klasie i jego towarzyszom.

Pozostań w kontakcie i bądź obecny

Poznaj swoje prawa i obowiązki, jako rodzic dziecka o specjalnych potrzebach. Ważne jest, abyś pozostawał w kontakcie i był obecny. Zaoferuj swój czas i umiejętności, a jeśli to możliwe, staraj się pomagać w klasie lub podczas wycieczek terenowych. Pamiętaj, aby połączyć siły z nauczycielem dziecka, aby pomóc mu się zorganizować. Folder, który jest umieszczony w plecaku dziecka i wysyłany codziennie do domu, to świetny sposób na poprawę komunikacji i otrzymywanie informacji o szkolnych wydarzeniach i postępach dziecka.

Rehabilitacja dzieci

Wiele dzieci no rehabilitacjach może mieć problemu akumulacyjne. Dlatego jeśli twoja pociecha wraca po dłuższym okresie nieobecności i wyniku różnych zdarzeń może mieć problemy z porozumiewaniem się lub zrozumieniem, też warto zastosować się do powyższych rad.