poniedziałek, 17 październik 2022 12:47

Pomoc w uzyskaniu karty pobytu czasowego

karta pobytu tymczasowego karta pobytu tymczasowego adobestock

Dla cudzoziemców chcących przebywać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, istotnym dokumentem jest karta pobytu czasowego. Warto wiedzieć jak ją uzyskać.

 

Co to jest karta pobytu czasowego?

Karta pobytu czasowego jest to dokument, który legitymizuje pobyt jak i pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Takie rozwiązanie przewidziano dla osób, które chcą w Polsce pozostać dłużej niż 3 miesiące, a jednocześnie nie posiadają wizy.

karta pobytu tymczasowego

Jak uzyskać kartę pobytu czasowego?

Aby uzyskać dokument należy złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt tymczasowy w Urzędzie Wojewódzkim, który właściwy jest z uwagi na miejsce zamieszkania. Można to zrobić osobiście, albo drogą pocztową, najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu w kraju. Urząd ma 60 dni na wydanie cudzoziemcowi odpowiednich dokumentów. Poza wnioskiem dostarczyć należy cztery aktualne fotografie, potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej, kserokopie dokumentu podróży oraz dokumenty, które potwierdzają okoliczności, umożliwiające uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy. Te okoliczności to na przykład podjęcie pracy, rozpoczęcie studiów, podjęcie działalności gospodarczej czy też chęć połączenia się z przebywającą w Polsce rodziną. Warto mieć na uwadze, że cudzoziemcy, którzy chcą uzyskać kartę pobytu z dostępem do rynku pracy załączyć do dokumentacji muszą także informację od starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy. W każdym województwie inna jest lista zawodów, których przedstawiciele są zwolnieni z konieczności uzyskania tej informacji.

Pomoc w uzyskaniu dokumentu

Cudzoziemiec przybywający do Polski może czuć się zagubiony, przytłoczony ilością informacji i formalności, których należy dopełnić. Dlatego też warto wiedzieć, że są podmioty, które pomagają w załatwieniu odpowiedniej dokumentacji. Takie usługi świadczy na przykład Łatwy Start. Zespół doświadczonych profesjonalistów pomoże osobie przybywającej do Polski zalegalizować pobyt. Co więcej, dzięki Łatwemu Startowi można uzyskać wsparcie w zakresie poszukiwania mieszkania, załatwienia kwestii ubezpieczenia społecznego czy szczepień oraz w przypadku innych spraw związanych z imigracją.

Więcej informacji na temat wsparcia w procesie uzyskania karty pobytu czasowego, znaleźć można na stronie opisującej Łatwy Start.