środa, 19 maj 2021 11:57

Kiedy sąd może nie orzec rozwodu? Cztery sytuacje

Złóż pozew rozwodowy Złóż pozew rozwodowy pixabay

Rozwód dla wielu małżeństw wydaje się być jedynie formalnością. Tymczasem z punktu widzenia prawa istnieją sytuacje, w których sąd nie może orzec rozwodu, nawet jeśli obie strony chcą się rozwieść. Oto cztery okoliczności, w których niemożliwe jest uzyskanie orzeczenia o rozwodzie.

 

1. Żądanie rozwodu przez osobę winną rozpadu małżeństwa 

Rozwód nie zostanie orzeczony, jeśli żąda go strona winna rozpadowi związku małżeńskiego, a druga osoba nie wyraża na niego zgody. Przykładowo, jeśli współmałżonek dopuścił się zdrady i chce się rozwieść, a druga osoba nie zgadza się na rozwód i widzi szansę na odbudowanie relacji, sąd nie ma prawa orzec rozwodu. Nie oznacza to jednak, że osoba winna nie może starać się o rozwód. Wręcz przeciwnie. Złóż pozew rozwodowy, a następnie udowodnij, że druga strona postępuje niezgodnie z zasadami współżycia społecznego - na przykład nie wyraża zgody na rozwód jedynie z zazdrości, lecz tak naprawdę nie chce odbudowywać wcześniejszej relacji.

2. Dobro wspólnych, małoletnich dzieci

Sąd podczas rozprawy rozwodowej musi wziąć pod uwagę dobro małoletnich dzieci, które:

  • urodziły się przed zawarciem związku małżeńskiego lub podczas jego trwania,
  • zostały przez jedną ze stron przysposobione, druga strona jest zaś biologicznym rodzicem,
  • zostały przez strony adoptowane.

Co to w praktyce oznacza? Otóż sąd nie orzeknie rozwodu, jeśli stwierdzi, że małoletnie dzieci mogłyby na tym bardzo ucierpieć. Oczywistym jest, że dzieci nigdy nie pozostają obojętne wobec rozpadu związku ich rodziców. Niemniej jednak każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, a sędziowie często korzystają z opinii biegłych psychologów. Jeśli sąd nie orzeknie rozwodu ze względu na dobro dzieci, to można złożyć ponowny wniosek, gdy te nieco podrosną i będą w stanie zaadaptować się do nowych warunków.

3.Rozwód sprzeczny z zasadami życia społecznego

Zasady współżycia społecznego nie zostały do końca określone, jednak przyjmuje się, że dotyczą one postępowania etycznego, które uwzględnia dobro drugiego człowieka. Sąd bierze je pod uwagę decydując, czy orzec rozwód, czy też nie. Mowa tutaj na przykład o sytuacjach, w których jeden ze współmałżonków wymaga opieki wskutek wystąpienia nieuleczalnej choroby lub ciężkiego kalectwa. Niemniej jednak jeśli udowodnimy, że współmałżonkiem może zaopiekować się inna osoba, to mamy szansę uzyskać orzeczenie rozwodu. Warto pamiętać, że podeszły wiek czy brak źródła dochodu drugiej strony nie jest zwykle przeszkodą dla sądu, aby orzec rozwód.

4. Niespełnione przesłanki

Sąd nie orzeknie rozwodu, jeśli pomiędzy małżonkami wciąż istnieją następujące więzi:

  • uczuciowa - określa wzajemne relacje i uczucia względem drugiej osoby,
  • fizyczna - dotyczy głównie współżycia płciowego, ale również jakichkolwiek gestów miłosnych,
  • gospodarcza - dotyczy prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego.

Ustalenia, czy dany rodzaj więzi nie został zerwany, dokonuje się na podstawie zeznań małżonków i ewentualnie także świadków. Warto więc przed złożeniem wniosku rozwodowego upewnić się, czy wszystkie trzy więzi zostały zerwane w sposób definitywny.